HKSlide1 HKSlide2 HKSlide3 HKSlide4 HKSlide5 HKSlide6
preload image preload image

X-ray scanning

 

3D printing

 

Het jaar 1595: De Eerste Schipvaart en het Hollandse Kerkhof

Het onderzoek

Tastbare overblijfselen bij de verhalen van de Eerste Schipvaart ontbraken lange tijd volledig. De vraag ontstond in 2013 bij de initiatiefnemers van dit onderzoeksproject of er ooit archeologisch onderzoek was gedaan naar locaties en mogelijk aanwezige materiële resten van deze reis. Deze schipvaart is van nationaal historisch belang want het typeert in de Nederlandse maritieme geschiedenis de periode waarin met veel kapitaal en durf de eerste handelsmogelijkheden naar Oost-Indië werden verkend. Deze ondernemingen zijn de opmaat geweest voor de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602. De eerste locatie die voor wetenschappelijk onderzoek in aanmerking is gekomen is de begraafplaats op een afgelegen eiland voor de zuidwestkust van Madagaskar, genaamd Nosy Manitsa, en in de journalen aangeduid als Het Hollandse Kerkhof. Het onderzoeken van een ruim vierhonderd jaar oude Hollandse begraafplaats in den vreemde is vanuit historisch, archeologisch en fysisch antropologisch oogpunt uitermate belangwekkend en verdient een eigen multidisciplinair wetenschappelijke aanpak. Voor zover bekend is deze locatie nog nooit eerder wetenschappelijk onderzocht en is de exacte plaats van de begraafplaats nochtans onbekend.

2013verkenning

Download de  eindrapportage

2014datering

Download de  eindrapportage

De Geldmeter


GeldMeter

Een grootschalige survey is een operatie die veel organisatie en expertise vergt en een uitgebreid team van wetenschappers en studenten is nodig die een aantal weken op reis gaan om het Hollands Kerkhof in kaart te  brengen. Dit kost veel tijd, geld en middelen. Sponsors, subsidies, fondsen, steunbetuigingen zijn onontbeerlijk en maken het bij elkaar mogelijk om deze expeditie echt te ondernemen. 

Momenteel is er echter geen zicht op voldoende financiële middelen, die deze uitdagende expeditie mogelijk maken, ondanks dat het logistiek zeker haalbaar is. Het project staat stil, maar kan ook nog steeds weer in beweging komen!

De Experimenten


Experiments

Een locatie waar alleen een handvol vissers verblijven een aantal maanden per jaar is speciaal en als er een expeditie heengaat, dan is het zaak dat maximaal te benutten. Het primaire doel van de expeditie is om met (natuur)wetenschappelijke methoden en technieken het Hollandse Kerkhof te lokaliseren en in kaart te brengen. Maar er is ook ruimte voor ander onderzoek. Daarom kunnen wetenschappers van allerlei disciplines, bedrijven en ondernemers de mogelijkheid aangrijpen om een experiment mee te sturen met de expeditie. Dat zou dan ter plaatse uitgevoerd kunnen woren.  

Download hier de brochure met de   CALL FOR EXPERIMENTS

 


CGHDlogo    Madagascar  UniLeidenLogo2


MRC logo 20130606 tudelftscheepvaartmuseum


RCEsariconlogo idtvamsterdam

 


LogoOudQuadyckcineroutes Gouda  SMF

Met speciale dank


De volgende personen zijn grote dank verschuldigd vanwege hun medewerking, inzet, enthousiasme en steun voor dit project:

 • Prof. Chantal Radimilahy – University Museum of Antananarivo, Madagascar
 • Prof. Jean Aimé Rakotoarisoa – National Linguistic Institute for Oriental Civilizations, Madagascar
 • Coen Oldenhof – Cinéroutes, Madagaskar
 • Drs. Martijn Manders – Maritiem Programma, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Prof. Dr. Jerzy Gawronski – Bureau Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam
 • Drs. Ranjith Jayasena - Bureau Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam
 • Dr. Liesbeth Smits – Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Constance van der Linde – Fysisch antropologisch onderzoeksbureau (Tot op het bot)
 • Prof. dr. Vladimir Stissi – Faculty of Archaeology, University of Amsterdam
 • Prof. dr. Jan Kolen – Centre for Global Heritage and Development, Universiteit Leiden
 • Drs. Mara de Groot – Centre for Global Heritage and Development, Universiteit Leiden
 • Dr. ir. Dominique J.M. Ngan-Tillard – Civiele Techniek, TU Delft
 • Dr. ir. Jouke Verlinden – Industrieel Ontwerpen, TU Delft
 • Ir. Zjenja Doubrovski – Industrieel Ontwerpen, TU Delft
 • Prof. dr. ir. Hans van der Plicht – Centrum for Isotopen Onderzoek, University of Groningen
 • Prof. dr. Menno L.P. Hoogland – Faculty of Archaeology, Universiteit Leiden
 • Dr. Jason E. Laffoon - Faculty of Archaeology, Universiteit Leiden

In contact


Heeft u vragen, wilt u bijdragen, meedoen of heeft u waardevolle suggesties die het project verder kan helpen? Neem dan contact op met de initiatiefnemers:

David Bouman MA, projectleiding, fondsenwerving en algehele coördinatie [LinkedIn]
Marco Roling MA, onderzoeksleiding, rapportage en verantwoording [LinkedIn]

 

HoutmanBantam